Tech

Chuyên mục công nghệ

Chào con - Sam

Chào con, Khi ba viết lá thư này, con đã 2 tuần tuổi. Ba không thể diễn tả hết niềm vui nào khi được nhìn thấy con vừa chào đời. […]