Định tổng kết lại những gì bản thân đã làm được trong năm 2016 mà giờ quên mất. Mà 2016 có vẹo gì để tổng kết đâu :sad:. 2016 là […]

STEM là viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật) và Math (toán học). Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang […]

Hồi năm cấp 3, tôi học thêm môn Toán ở nhà cậu tôi (cậu tôi là giáo viên trong trường tôi học). Do tôi học lớp chuyên cuối, nên hay bị GVCN hành, mỗi ngày […]

Sáng vào hội trường, Bố ngồi ở xa. Thi thoảng nhìn lên thấy Bố nhìn cười rồi bấm đt, trông Bố mệt mỏi. Xong lễ, chụp ảnh cùng bạn bè, […]